Desse tunnelane skal oppgraderast i 2019 - og dette betyr det for deg som trafikant

– Det er nok dessverre ikkje nokon tvil om at mange trafikantar kjem til å merka aktiviteten framover, seier prosjektleiar frå Statens vegvesen, Rune Sandven.