Trafikk-nøtt for Høgsterett: Er det lov å sjekke mobilen på raudt lys?

Kva er meint med omgrepet «under køyring» i forskrifta om mobiltelefonar? Det spørsmålet skal landets øvste dommarar ta stilling til.