– I 2020 hadde vi ein 30 prosent auke samanlikna med året før. Det kan nok ha samanheng med at folk har gått meir på tur og fokusert på aktivitetar i nærområdet, seier Bjørn Rune Blomvågnes på SportNorge i Knarvik senter.

Også 2021 reknar han med vil ende med ein auke på 20 til 30 prosent. Men han trur dette skal vere vanskeleg å toppe i 2022.

– Folk har nok brukt meir pengar på forbruk heime, sidan pandemien har hindra dei i å reise.

Ein anna effekt av pandemien, er forseinka varer.

– Eg har sykkelordrar frå mars som enno ikkje er kome, og ting som skulle vore levert i august som ikkje kjem før i mars neste år. Det går på at Norge er eit lite land og ein liten marknad. Då blir ein ikkje prioritert ute i den store verda.

Forseinkingane skuldast pandemien, men også båten som blokkerte Suez-kanalen.

– Sjølv om den ikkje låg der så lenge, har det forplanta seg.

Blomvågnes hadde ein sykkel inne til reparasjon, og det viste seg at leveringstida på delar var 54 veker.

– Veldig mykje blir produsert i Austen, og der har heile fabrikkar vore nedstengd i periodar. Det er også manko på konteinarar og etterslep i hamnar.

Han fortel at dette er utfordringar dei har på det meste av sportsutstyr, bortsett ifrå ski.

– Ski blir stort sett produsert i Europa, og er difor ikkje så hardt ramma som andre produkt.

Minkar på julegåvene

Butikksjefen er uansett klar på at dersom folk skal sikre seg dei julegåvene dei ønsker, bør dei handle raskt.

– Bransjeorganisasjonen seier at dersom du veit kva du skal kjøpe, så kjøp det no. For det kjem til å bli knappheit på alt.

Då Blomvågnes starta opp på 80-talet, kunne han som sjølvstendig butikk kontakte leverandørane og få tak i det meste til ein god pris. Det hadde ikkje gått i dag, meiner han.

– No er ein nøydd til å ha ei kjede i ryggen for å få fatt i dei attraktive varene til riktig pris og riktig tid.

Butikken som i årevis var kjend som Atleten, gjekk i 2017 inn i SportNorge-kjeda og flytta inn i eit større lokale.

– Det har vore ei ny verd. Vi får vist varene våre betre og er meir ein fullsortimentsbutikk.

Han meiner endringane som har skjedd i bransjen er store.

– Det har skjedd meir dei siste fem åra, enn dei første 30 eg dreiv. No er ting meir sentralisert og med færre leverandørar.

Starta som 21-åring

Blomvågnes ønskte å starte noko for seg sjølv frå han var tenåring, og i 1986 opna han sportsbutikken i Knarvik, som 21-åring.

– Eg var aktiv i mange idrettar og veldig interessert, og syntest ikkje tilbodet var godt nok her, difor starta eg min eigen butikk.

Han fekk eit par kompisar som gjekk på handelshøgskulen til å hjelpe han med marknadsanalyse og bedriftsplan, deretter sette han i gang.

– Det har jo blitt ein livsstil dette, og ein kan ikkje akkurat drive å telje timar.

Han seier med glimt i auget at han ikkje vil anbefale barna sine å gå same veg, men at butikken har gjeve han mykje.

– Eg likar å prate med folk og hjelpe dei. No har eg andregenerasjonskundar, som kom her som små og no har dei med seg sine barn, seier han og legg til:

– Og eg gleder meg like mykje over eit godt sal no, som eg gjorde for 35 år sidan.