Tilsett ved Horisont smitta av viruset

Ein tilsett ved butikken East West er smitta av viruset, ifølge senterleiaren.