Gå til sidens hovedinnhold

Tildekking av U-864 er ulovlig!

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Politisk trenering og angst for å feile merkes gjennom utallige utredninger og undersøkelser. Spørsmålet om «hev» og «tildekk» har pågått i 17 år!

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan opplyse om at det kun finnes en lovlig fremgangsmåte, U-864 må heves og sjøbunnen må renses for kvikksølv og ammunisjon (mikset farlig avfall). Tildekking i form av sjødeponi strider mot EØS-avtalens rettsakter (vanndirektivet, deponidirektivet, avfallsdirektivet og kvikksølvforordningen), OSPAR og Minamata konvensjonen.

NMF viser til et enkelt brudd for å anskueliggjøre alvoret i saken: 1999/31/EC Deponidirektivet artikkel 5.1: «Det tillates ikke å lagre flytende avfall i et deponi». Artikkel 5.3: «Det tillates ikke å lagre eksplosiver i et et deponi».

Dermed stryker planene om å tildekke mikset avfall, flytende kvikksølv og eksplosiver, på grunnlag av kun artikkel 5 i Deponidirektivet. 2000/60/EC Vanndirektivet virker inn på vannmiljøets helhet og tillater ikke en potensiell forverring av vannmiljøets kjemiske og økologiske tilstand. NMF har klaget Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for å få fortgang i sakene.

Anbud heving nå!. Et subseaselskap på Vestlandet er mer enn nok kvalifisert til å utføre heving og opprensking av sjøbunnen og nærmiljøets bedrifter kan sysselsettes i dette viktige opprenskingsarbeidet. Noe forurenset masse virvles opp eller lekker ut i forbindelse med arbeidet, det må aksepteres. Mange tror at torpedo-sprengstoff og annen ammunisjon er ustabilt. Forsvarsmateriell (FMA) har avgitt sin endelige rapport og er krystallklar på at det er ingen risiko forbundet med å håndtere torpedoer og ammunisjon.

Hev U-864 og fjern kvikksølv og ammunisjonsrester fra sjøbunnen. Hensynet til mennesket og miljø må gå foran hensynet til krigsgrav. Allikevel, levningene skal ivaretas på en respektfull måte!

Les også

Ville møte statsministeren for å snakke om U-864-heving: I dag fekk dei svar

Les også

Utval skal vurdere nye løysingar for Fedje-ubåten

Les også

Regjeringa vil dekke til kvikksølvubåten - Vestland fylke krev heving

Kommentarer til denne saken