Til hausten står ein heilt ny skule klar. Kva skjer så med den gamle?

Kommunen er i full gang med bygginga av den nye skulen. Til hausten står det klar, og då vil noverande Alversund skule stå tom.