Stadig flere får økonomiske problemer. Familier, enslige, pensjonister og de som står utenfor arbeidslivet, blant andre. Antall fattige barn eksploderer i Norge, en nasjon som er styrtrik på papiret.

Begrepet «nyfattigdom» er mye brukt i media i disse tider. Det betyr kort forklart at de som før klarte seg bra økonomisk og materielt – er nå i faresonen og har betydelige problemer. Økende strømpriser, matvarepriser, drivstoffpriser, rentekostnader, kutt i sosialstønader og så videre får flere og flere over på det man kan kalle fattigdomsfella/ privat resesjon økonomi.

En fersk undersøkelse Ipsos har utført på vegne av Frelsesarmeen viser at hele 21 prosent, det vil si hele én av fem, ikke har økonomi til å dekke de stadig høyere utgiftene i samfunnet.

Mange gir til veldedige organisasjoner, er Planfadder, innsamlingsaksjoner og annet. Og det er absolutt positivt. Men – hva med vårt nærmiljø? I vår kommune. Det kan være naboen din. Det kan være en nær slektning. En arbeidskollega. En enslig pensjonist. Eller noen andre du kjenner.

Fattigdom eller økonomiske problemer og fortvilelse synes ikke nødvendigvis utenpå. For mange prøver å skjule dette for andre. Det er dessverre tabu i samfunnet vårt. Noe det ikke burde. Terskelen er høy for å be om hjelp. Det blir ofte gitt inntrykk av at et menneske som ikke snakker eller ikke er særlig sosial, blir oppfattet som arrogant eller overlegen. Og derfor trekker mange seg unna. Dette mennesket kan bære på en sorg, det kan være personlige problemer.

Men bak masken kan det også skjule seg fortvilelse over en økonomi som går i minus, hver måned, hele året. Også når julen nærmer seg.. Kanskje nettopp DU kunne ta initiativet? Starte en samtale? Rett og slett være et medmenneske.

Tiden er inne for å bry seg.