Ti millionar delt ut: Desse får pengar frå fylket

Over ti millionar vart delt ut til formål i Alver. Sjå lista nedst i saka!