Tek attval som Sp-leiar: – Reversering blir tema på fylkesårsmøtet

Fylkesleiar Sigurd Reksnes i Sogn og Fjordane Senterparti tek attval.