Tabbetjuv selde stolne varer på Facebook – gløymde ein viktig detalj

Eigar av verktøyet som blei forsøkt seld, blei gjort oppmerksam på salet.