Vi i FNB Alver har en hovedsak som ikke kommer til å avlyses, kamp mot bruk av bompenger for å finansiere veger og annet.

Ut over dette har vi satt opp noen saker som vern av et viktig turområde, bygging av kultur for innbyggerne på innbyggernes egne premisser og at vi vil holde bygdene i hevd og utvikle seg. Dette går vi på valg på, dette snakker vi direkte med velgerne om hver dag og dette vil vi følge opp.

 

Vi snakker positivt om vår liste og hva vi er for og i mot. Vi kommer til å fortsette med dette og ikke gå inn i denne type polimikk som innsenderen av leserbrevet her ligger opp til..

Vi får de velgerne vi får på vårt program, og vi vil jobbe for dem. Velgerne kan møte oss på en rekke arrangementer. Vi er en liste med flinke folk og vi kjører alle sammen frem på sosiale medier og i møte med velgerne direkte. Vi opplever at velgerne setter pris på bredden av våre kandidater og deres engasjement.

 

Alle lister i Alver er satt sammen av ulike normale mennesker i kommunen vår, og vi respekterer de andre sine kandidater og regner med at de respekterer våre. i fotball er det et uttrykk som sier at kan man ikke ta ballen, så får man ta mannen. Innsenderen av denne kritikken mot meg og mine virker å leve etter et slikt prinsipp.

Vennlig hilsen

Morten Klementsen

Ordførerkandiat FNB Alver

2.kandidat FNB Vestland