Gå til sidens hovedinnhold

Strenge tiltak i Bergen og kommunene rundt etter utbrudd av mutantvirus

Regjeringen innfører nær full nedstengning i Bergen, Kvam og Ulvik etter utbrudd av det engelske muterte koronaviruset. Ti andre kommuner får skjerpede tiltak.

(BA): Tiltakene gjelder fra klokken 18 søndag kveld til og med neste søndag. Smitteverntiltakene er innført for at kommunene skal få oversikt over situasjonen, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

 • Se tiltakene i faktaboksen under!

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet, sier Høie, og fortsetter:

– Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg. Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier Høie.

Dette er tiltakene for Bergen, Ulvik og Kvam

Disse tiltakene gjelder frem til og med søndag 14. februar:

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
 • Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Det skal innføres digital undervisning på videregående skole, og det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.
 • Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå unødvendige reiser.
 • Det er ikke frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
 • Skianlegg kan holde åpent. De bør legge til rette for å kunne opprettholde 1 meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli trengsel slik som i kø til skiheiser, inngangspartier, resepsjoner, toaletter og serveringssteder. Det må være mulig å utføre håndhygiene, og det må være godt og hyppig renhold. For å lette helsemyndighetenes arbeid med smittesporing kan anlegg som har mulighet for det, etablere systemer for å registrere gjester. Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget kan ikke være åpne for innendørsservering, men kan ha matservering gjennom luke eller lignende så lenge denne maten spises utendørs.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

(Kilde: Regjeringen.no)

Uoversiktlig situasjon

I de tre verst rammede kommunene Bergen, Kvam og Ulvik blir det samme strenge tiltak som Oslo og enkelte kommuner på Østlandet har vært underlagt.

– Situasjonen i Bergen er krevende og uoversiktlig. Vi har gjennom helgen hatt god dialog med Bergen og de aktuelle kommunene rundt hvor man opplever utbrudd både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. Helsedirektoratet har i samråd med FHI anbefalt forsterkede smitteverntiltak og særlig høyt tiltaksnivå i Bergen kommune, Kvam og Ulvik, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det betyr rødt nivå på barnehage, barne- og ungdomsskole. Smittevernmyndighetene kan beslutte å stenge skoler og barnehager hvis det er nødvendig.

Kjøpesentre, varehus og butikker stenger, med visse unntak. Det gjelder blant annet matbutikker, apotek, bensinstasjoner, vinmonopolet, kiosker og helsekostforretninger, butikker som selger dyrefôr og utstyr til dyr, og enkelte andre.

Det er plikt til å bruke munnbind på offentlige steder og kollektivtransport og taxi.

Treningssentre, biblioteker, svømmehaller, museer, kinoer, kulturarrangementer, bingohaller og lignende holdes stengt.

Det vil være skjenkestopp. Serveringssteder er stengt, men det er tillatt med takeaway. Og alle bør unngå besøk hjemme, men alenboende kan få eller gå på besøk til én eller to faste venner.

Strengere også i randkommuner

I ti omliggende kommuner blir det også innført skjerpede smitteverntiltak. Dette gjelder kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Her vil barnehager, barne- og ungdomsskoler fortsatt ligge på gult nivå. Nasjonale regler gjelder for arrangementer, og det er fortsatt tillatt å organisere idrettsaktiviteter for voksne. Det gjelder også trening, prøver for kor, korps og teater.

I likhet med tiltakene i de såkalte ring 1-kommunene, vil kjøpesentre og varehus være stengt. Butikker er stengt, med unntak av matbutikker, apoteker og en del andre utsalgssteder som selger nødvendige varer.

Det innføres skjenkestopp, men serveringssteder kan holde åpent.

Man kan ha besøk hjemme, men ikke av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Kommentarer til denne saken