Tilsette på norske ferjer er svært bekymra for sikkerheita til passasjerane om bord på ferjene. – I ein krisesituasjon er vi sjanselause, seier fleire.

Det kjem fram i ein fersk rapport som konsulentselskapet Safetec har gjort for Sjøoffiserforbundet, Sjømannsforbundet og LO, som Nettavisen har fått tilgang til.

Rapporten viser at fire av ti ferjetilsette meiner det er usannsynleg eller svært usannsynleg at dei vil klare å sløkke ein brann om bord på båten. Fleire av dei oppgir at dei har lita tiltru til beredskapsplanane som er utarbeidde for krisehandtering. Samtidig oppgir enkelte av skipsførarane at dei berre har fire tilsette til å evakuere 295 passasjerar.

Ein skipsførar seier at han er særleg redd dersom det skulle vere tankbilar med diesel, bensin, gass eller kjemikalium om bord ved ein brann. Det kan resultere i eksplosjonar med «store øydeleggingar og tap av liv», heiter det i rapporten.

Det er Sjøfartsdirektoratet som har ansvar for å regulere sikkerheitsreglane om bord på båtane. Ifølge ferjetilsette godkjenner dei i for stor grad planar med få tilsette på større ferjer. Men det avviser direktoratet.

– Sikkerheit har hovudfokus hos oss, og passasjerar har all grunn til å føle seg trygge om bord på norske ferjer. Vi gjer svært mange tilsyn om bord på ferjer kvart einaste år, og funna er generelt gode, seier fungerande direktør Håvard Gåseidnes i avdelinga for fartøy og sjøfolk i direktoratet.

Det er ofte fylkeskommunane som har ansvaret for anbodsprosessane der det blir avgjort kven som får operere dei ulike ferjerutene. Ein representant for fylkeskommunane seier i rapporten at dei ikkje legg seg borti det andre etatar seier om sikkerheita, men er opptekne av best mogleg pris.