Stina (18) skal til hausten spele i musikktroppen i Garden: – Eg trur ikkje eg har vore så glad før

Stina frå Frekhaug var overlukkeleg då ho fekk meldinga om at ho blei valt til å spele i Hans Majestet Konges Garde, musikktroppen under hennar førstegongsteneste.