Stengjer vegen i to månadar

Stengjer vegen totalt for å gjere den tryggare.