Stemte om å avsette styret i bompengeselskapet Ferde – to stemmer avgjorde utfallet

Tysdag stemte fylkestinget i Rogaland samrøystes for styret i Ferde sin avgang. Vestland fylkesting enda med 34 mot 31 stemmer mot avsetting.