Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har en liten budsjettgodbit til vestlandsfylker som rammes av oljenedturen: 20 millioner kroner ekstra til omstillingsarbeid.

Pengene skal brukes på omstillingstiltak for leverandørindustrien, som opplever et fallende marked.

– Halveringen av oljeprisen slår hardt inn i vestlandsfylkene. Mange mennesker har mistet jobben, og mange er urolige for at de mister arbeidet. De sitter på verdifull arbeidskraft og kompetanse som vi må ta vare på, sier Sanner til NTB.

Initiativet til satsingen kommer fra Hordaland fylkeskommune, som vil få ansvaret for å legge til rette for tiltak i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Ordningen blir et samarbeid mellom bedrifter, Innovasjon Norge, ansatte og Nav.

– Det kan dreie seg om tiltak for å få bedriftene over på nye markeder som har vekst, etterutdanning eller kompetansebygging hos ansatte eller å øke kompetansen i næringen for å utvikle nye produkter, sier Sanner.

Statsråden varsler at totalsummen kan bli større enn de 20 millionene som regjeringen foreslår i budsjettet.

Det siste halvannet året har ifølge DNB Markets omkring 25.000 oljejobber blitt borte i Norge, hovedsakelig på Vestlandet. Den økende arbeidsledigheten er også sentrert i vestlandsfylkene.

Regjeringen legger onsdag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her er noen av lekkasjene:

* Regjeringen vil bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016, ifølge NRK og VG. Det tilsvarer 193 milliarder kroner.

* Avkortingen for gifte og samboende pensjonister reduseres til 90 prosent av grunnbeløpet. Koster 900 millioner i 2016, helårseffekten er 2,7 milliarder.

* Kutt i formuesskatten på 1,3 milliarder kroner, ved hjelp av lavere sats og økt bunnfradrag, ifølge VG.

* Selskapsskatten og inntektsskatten kuttes fra 27 til 25 prosent. Det vil koste 22-25 milliarder kroner og skal blant annet dekkes inn ved en ny type progressiv inntektsskatt, eller "trinnskatt", ifølge DN.

* 1 milliard til digitalisering, blant annet vel 200 millioner til Brønnøysundregistrene, 150 millioner til Nav, 100 millioner til Folkeregisteret og 25 millioner kroner til lansering av nettapotek.

* Momsen på kultur- og transporttjenester økes med 2 prosentpoeng til 10 prosent, erfarer VG. Det vil angivelig gi 850 millioner kroner ekstra i statskassen.

* 50 millioner i startbevilgning til diagnosesenter (PET-senter) på Universitetet i Nord-Norge.

* Det er satt av penger til 2.500 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

* Gratis HPV-vaksine til alle jenter og kvinner under 26 år.

* 150 millioner til vedlikehold av jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

* 1,2 milliarder kroner til å rehabilitere bygg ved Oslo universitetssykehus.

* 200 millioner ekstra til oppussing av sykehus på Sør-, Vest- og Nordvestlandet.

* 1,1 milliard ekstra til tunnelsikring.

* 544 millioner i 2016 til Europas nye signalsystem for jernbane.

* 180 millioner mer til flom- og skredsikring.

* Totalpakke på 250 millioner til tiltak for å bekjempe ledighet blant unge.

* Spesifikke tiltak rettet mot arbeidsledige ingeniører.

* 170 millioner ekstra til marin forskning.

* Nødhjelpsbudsjettet økes med 1 milliard.

* 10 millioner til kampen mot menneskehandel.

* Nye bistandsprogrammer til kamp mot menneskesmuglernettverk.

* Siem Pilots redningsoppdrag i Middelhavet forlenges inn i 2016.

* 5 millioner ekstra til Politiets utlendingsenhet for å styrke asylintegreringen.

* 100 millioner ekstra til vedlikehold og oppussing av fengsler.

* Flere milliarder ekstra til klimateknologifondet.

* 61 millioner til klimatiltak i skog og myr i Norge.

* 5 millioner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk.

* 320 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret.

* 62 millioner mer til bruk av ubåter i undervannsoperasjoner i Nord-Norge.

* Gjøre det gratis å være medlem av frivillighetsregisteret. Tiltaket koster 5,4 millioner.

* 20 millioner for å få flere og bedre yrkesfaglærere. (©NTB)