Onsdag ble det kjent at Statoil legger vekk planene om å raffinere oljen fra det nye gigantfeltet Johan Sverdrup på Mongstad.

Les også: Statoil dropper investeringer på 6-7 milliarder på Mongstad

Linda Nøstbakken er førsteamanuensis på Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har forsket på ressurs-, energi – og miljøøkonomi.

Hun er ikke overrasket over Statoils beslutning, melder Vest24.

– Slik situasjonen er i olje- og gassindustrien i dag, virker det fornuftig av Statoil ikke å ta for stor risiko, og her ville en investeringsbeslutning vært forbundet med stor risiko, påpeker Nøstbakken.

Hun sier dette av flere grunner:

Lenge har det vært dårlige tider i raffineribransjen i hele Europa. Det raffineriene lever av er prisforskjellen på råolje og på ferdige produkter, som eksempelvis bensin. Marginene er små og lenge har det vært høye råoljepriser og avtagende etterspørsel på raffinerte produkter, forklarer hun.

Mindre etterspørsel skyldes blant annet strengere utslippskrav i transportsektoren og økonomisk tøffere tider, opplyser hun.

– Veldig usikkert

– Råoljeprisens kraftige fall det siste året, gir større marginer på kort sikt, men investeringer i milliardklassen bør baseres på en langsiktig utvikling, understreker Nøstbakken

– En slik investeringsbeslutning er avhengig av at marginen vil holde seg så høy at det gir en forsvarlig avkastning på kapitalen. Akkurat nå ser det ikke så gale ut, men det er veldig usikkert hva som skjer med prisutviklingen på råolje og på ferdig produkt fremover.

Og i en olje- og gassbransje som sliter vil selskapene måtte prioritere enda hardere mellom ulike investeringsprosjekter.

Kombinasjonen av lav kapasitetsutnyttelsesgrad - det vil si at mange raffinerier kan produsere mer - og generelt dårligere tider i petroleumsindustrien, gjør at Statoils beslutning ikke er uventet, mener Nøstbakken.

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (Krf) varsler kamp mot avgjørelsen til Statoil-ledelsen.

– Hva tenker du om lokalpolitikeres forsøk på å få Statoil til å snu?

– Det vil alltid være press når det er snakk om lokale arbeidsplasser, men det er nok best at Statoil opptrer hovedsakelig med tanke på lønnsomhet. Og det er spesielt viktig i dagens situasjon, svarer Nøstbakken.

– Tror ikke døren er låst

Per Rune Henriksen (Ap), tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet og nåværende medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er skuffet.

– Men jeg tror ikke døren er låst for evig tid. Jeg hadde håpet at de skulle ta denne investeringen nå, fordi det ville gitt ny giv på Mongstad. Raffineriet har gjort et fantastisk arbeid med å effektivisere virksomheten, sier han på telefon fra New York.

Stortingspolitikeren sier det bør være et mål med mest mulig videreforedling av olje og gass i Norge til industrielle formål.

– Det var også bakgrunnen for at Mongstad-raffineriet ble bygget. Det er trist om vi ikke fortsetter den linjen, men jeg ser på dette som en foreløpig beslutning. Når raffineriet er oppe i den rette divisjonen, regner med jeg med at Statoil vil vurdere dette på nytt. Jeg håper at Statoil og Sverdrup-partnerne da vil se seg tjent med å raffinere Sverdrup-oljen på Mongstad, sier Henriksen.

– Dette er overraskende, fordi da det ble besluttet å føre i land råoljen fra Johan Sverdrup på Mongstad var et av argumentene som veide tungt at det med betydelige omarbeidelser kunne gi langsiktig raffineridrift, sier Ove Lunde i Hog Energi.

Slik han ser det, er det viktig for Norge som petroleumsnasjon å ha et topp moderne raffineri.

– Derfor er det overraskende at Statoil ser bort fra det som vil sikre et norsk raffineri en strategisk kraft. Hvis du ser på dette i et regionalt perspektiv er det bekymringsfullt og tankevekkende at en så viktig del av industrien i regionen går glipp av disse investeringene, sier Lunde.

På en annen side, mener Lunde det er fullt forståelig at investeringene i petroleumsindustrien sitter mye lengre inne i dagens krevende situasjon.