Statens vegvesen heldt tungbilkontroll: Éin var for lang, ein annan for brei

Måndag heldt Statens vegvesen kontroll av tunge køyretøy på Romarheim. Det førte til fleire bruksforbod.