Står snart utan avtalar om pasienttransport med Helse Bergen

Drosjeselskapa i kommunane Gulen, Masfjorden og Osterøy meiner tilbodet frå helseføretaket er for dårleg.