Radøy symjehall blei pussa opp i sommar: –Symjehallen ser fin ut no

Over sommaren var symjehallen i Radøyhallen pussa opp og no leitar Radøy symjeklubb etter fleire trenarar.