IL Kvernbit bygger kunstgrasbane og ny hall til 45 millionar: No er kunstgrasbana opna og tatt i bruk

IL Kvernbit har bygd ei heilt ny kunstgrasbane. Dagen bana blei opna vart den prøvd ut av fleire fotballag.