Radøy 2 tok regionens første siger i 6.-divisjon i år

Av