Masfjord/Gulen har funne tilbake til storforma frå i vår