Kvernbit 2 sette kjeppar i hjula for Fedje sine opprykksplanar

Av

Fedje ikkje i nærleiken av poeng på Fossemyra.