– Spørsmålet er ikkje om folk mistar jobben, men kor omfattande det blir

Næringslivet blir hardt råka av koronakrisa. Baste Tveito i Nordhordlands Næringslag trur det vil føre til at bedrifter går under og folk vil miste jobben.