Sponheim kallar Alver kommune «uprofesjonell» om dei ikkje vedtar byvekstavtalen

Fylkesmann i Vestland fylkeskommune, Lars Sponheim, stod på talarstolen under informasjonsmøte om byvekstavtalen. Der kalla han Alver kommune «uprofesjonell» dersom dei ser nei til avtalen.