Sparebanken Vest opprettar koronafond på 100 millonar

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest opprettar no eit ekstraordinært Korona-fond på 100 millionar kroner for å kunne støtta lag og foreiningar på Vestlandet som kjem til å tapa pengar på grunn av koronaepidemien.