Spår økonomisk katastrofe for Norge

Nye tal frå myndigheitene teiknar eit dystert bilde, og staten må bruke 419,6 milliardar kroner frå oljefondet.