Søstrene Lavik måtte permittere alle. No har dei vore kreative for å få litt inntekt

Dagleg leiar på Søstrene Lavik, Bente-Annita Lavik Coskun, seier dei har byrja med forundringspakkar for å få litt omsetnad.