FIRDA: – Vi er 100 prosent avhengige av ferjekommunikasjonen. Då treng vi reserveløysingar som er deretter, seier Tom Erling Bahus.

Sulingane opplever at mange av ferjeavgangane til og frå øya blir anten kansellert eller får endra avgang. I desse tilfella har det blitt sett opp persontransport som reserveløysing, noko som gjer at bilane må stå igjen på den andre sida. Problemet er at då kjem du berre til Krakhella, som ikkje er stort meir enn ein ferjekai. Nesten uansett kvar du skal i Solund, er du avhengig av bil for å komme deg vidare.

Mister mykje omsetning

Tom Erling Bahus driv Solund leilegheitshotell. Fleire av gjestane hans ringer og må kansellere bestillingane, ettersom det ikkje går ferje.

– Det gjer at vi mister mykje omsetning. Det er sjølvsagt ein filleting opp i det heile, men dette påverkar mange. Det blir ei negativ oppleving for dei som er ute og reiser i Norge, seier Bahus.

Han reagerer på at kommunikasjonen om endringar er for dårleg.

– Vi har ein app som fortel om ferja er kansellert, men bur du i Valdres, så har du ikkje denne appen, seier han.

Også Sonja Hjønnevåg opplever det same som Bahus. Ho driv Havkroa i Solund, og har måtte gitt beskjed til turistane fleire gongar om endringar i ferjeavgangane. I likskap med Bahus mister ho fleire av kundane sine.

– Det er jo eit økonomisk perspektiv i det. Eg reknar med at vi får erstatningskrav frå dei turistane som må kansellere bestillingane sine, seier Hjønnevåg.

Fryktar at folk ikkje vil kome til Solund

– Det er mange gonger eg har tenkt at vi berre skal kutte ut, men vi har jo bygd opp det her, så vi må jo kjempe på, seier Hjønnevåg.

Solund reklamerer ofte for at dei er ein turistkommune, men då meiner Hjønnevåg at ferjetilbodet må bli betre, slik at turistar ikkje treff på så mange problem.

– For ei turistbedrift er dette heilt uhaldbart. Alternativet på sikt blir jo at folk ikkje tør å reise ut hit. Det er ikkje godt nok at ferjene blir innstilt i ein ferjekommune, seier Hjønnevåg.

Ho reagerer på at skyssbåtane som blir sett inn ikkje er brukbare for Solund.

– Det er heilt ubrukeleg. Dei legger ut pengar på ting som ikkje fungerer. Når du kjem til Krakhella, kan du ikkje gå i 33 kilometer for å kome til Daløya, seier ho.

Venta i fleire timar utan informasjon

Magne Hamre var ein av dei som opplevde å stå fast i mange timar på Rysjedalsvika. Torsdag i forrige veke var han på veg tilbake til Solund, og hadde planar om å ta ferja som gjekk halv fem. Då dei blei ståande på ferjekaia eit kvarter etter ferja eigentleg skulle gå, begynte dei å lure på heile greia. Han sjekka telefonen og såg at ferja var innstilt.

– Vi skulle få ny informasjon fortløpande, men det gjekk ein time før det skjedde. Eg ringde til Fjord1, men eg fekk ikkje tak i dei, seier Hamre.

Då han endeleg kom til Solund – med ein skyssbåt som ikkje tok med bilar -, over tre timar etter at ferja skulle gått, måtte han få naboar til å hente han, ettersom han bur over to mil frå ferjekaia. Dagen etterpå måtte han ta drosje tilbake til ferjekaia, for så å ta ferja over og hente bilen sin.

– Det er greitt for oss som er lokalkjende, men folk som ikkje er herfrå skjønar ingenting av det, seier han.

Han reagerer på at reserveløysinga ligg for langt unna Solund.

– Det tilbodet vi har no, det er ikkje godt nok. Reserveferja ligg i Måløy, og det tar ei stund til den kjem til oss. Reserveplanen deira bør jo vere nærare til den kommunen som absolutt treng ferje, seier Hamre.

– Det positive er at eg møter mange hyggelege folk når eg ventar på ferja, ler Hamre.

– Ikkje optimalt i det heile tatt

Operativleiar i Fjord1 for denne ruta, Christine Hammersvik, forstår frustrasjonen til dei som bruker ferja.

– Det er ikkje optimalt i det heile tatt. Det er heilt klart at den ferja skal gå, fortel Hammersvik.

Ho opplyser at det er tekniske utfordringar som gjer at dei må gå for reserveløysingar som står i anbodet.

– I anbodet er det krav. I samsvar med krava skal det vere persontransport innan fire timar, og reservefartøy innan tolv timar. Desse krava følger vi, seier Hammersvik.

– Vi gjer det vi kan for å løyse situasjonen, seier Hammersvik.