Marie Davidsen brukar sommaren på flytting og å læra seg tysk