Strava, Yr og Instagram er app-ane som polsjefen ikkje klarar seg utan i sommarferien