Sommarjobben: – Eg kunne ikkje motstå sjansen

Kvar sommar vel mange ungdomar å jobbe. Men kor jobbar dei og kvifor vel dei å jobbe? I spalta «Sommarjobben» får ein svar på akkurat dette!