Gå til sidens hovedinnhold

Søkjer seriøse svar frå Vågstøl

Artikkelen er over 1 år gammel

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Byvekstavtalen medførar bygdedød. «Kor står det», spør Høgre og Vågstøl, og påstår at FNB lyg.

Svar: Det står blant anna på side 8 og 9 i kapittel 5 byvekstavtalen:

- Lokalisering av nye bustader, handel, service og annan besøks- og arbeidsintensiv verksemd skal i hovedsak skje i regionale vekstsoner.

- Utanfor dei regionale vekstsonene skal det kunna bli lagt til rette for utbygging for å oppretthalda gode og levande lokalsamfunn.»

Ordet «hovedsak» betyr at hovedregelen er sentralisering. Neste setning seier at utbygging i distrikta er unntaksregelen. Fordi det står: «.. skal det kunna bli ... oppretthalda...» Altså: ikkje nysatsing og ikkje vekst i bygdene. Men ei opning for å kunne oppretthalde. Som no.

Dei som har stemt for byvekstavtalen, har stemt for at hovedregelen i framtidig arealplanlegging i Alver skal vere sentralisering. Det vil på sikt, og litt etter kvart, gje utarming av bygdene, og dinest bygdedød. Ordlyden er heilt klar. Men har nokon villeia representantane med muntleg prat?

Lat meg stille eit motspørsmål: Dersom det er sant slik Høgre, Vågstøl og Ordføraren med fleire seier, at byvekstavtalen ikkje legg nokon nye restriksjonar på arealpolitikken til kommunen: Kvifor er då kapittel 5 «arealplanlegging» med i byvekstavtalen? Kvifor?

Og kva er Byvekstavtalen viss den ikkje er juridisk bindande, slik dei same påstår? Ein avtale er pr definisjon bindande. Kor står det i avtalen at dei mange punkta ikkje er bindande? Kor står det at avtalen er berre ein intensjonsavtale (målsetjingserklæring)? Kor står det?

Les også

Her blir trafikken i Alver målt: No vil målingane bli brukt i byvekstavtalen

Les også

Byvekstavtalen gir Alver 320 millionar kroner: Desse prosjekta er aktuelle

Les også

No er det avgjort: Alver kommune går inn i byvekstavtalen

Les også

No har styringspartia i Alver bestemt seg: Slik har dei sikra fleirtal for byvekstavtalen

Les også

FNB Alver med uortodoks annonse: – Vi ønskjer å vekke følelsar

Les også

Desse punkta har Alver forhandla seg fram til: – Burde ha vore tydelegare på kva vi har fått til

Les også

Slik stiller dei fire styringspartia i Alver seg til byvekstavtalen: – Forstår ikkje kor skepsisen kjem frå

Les også

Baste Tveito til BA: – Folk blir rasande når dei viser slike bilder og snakkar mot parkering

Les også

Ufint og kritikkverdig av Lars Sponheim: Alver-politikarane fortener ei kollektiv orsaking

Les også

Ikkje heilt nøgd etter møtet om Byvekstavtalen: – Pisken er der om ein ikkje går inn i avtalen

Les også

Sponheim kallar Alver kommune «uprofesjonell» om dei ikkje vedtar byvekstavtalen

Dette er byvekstavtalen

Kommentarer til denne saken