Ny kraftlinje til Lutelandet kan legge til rette for meir vindkraft

Motstandarar av vindkraft bør ha interesse av å stoppe vindkraft på Lutelandet, meiner Jarl Egil Haugsbø.