– Snu karantenetida til noko positivt

– Karantenetid er ikkje noko fengsel, men ei mogelegheit til å jobbe med deg sjølv og dei du er glade i. Tida har stoppa opp og det er vi uvant med, men det burde vore meir balanse i kvardagen, seier psykolog Trond Haukedal.