Snart vil det koste berre 5 kroner per passering i bomringen for el-bilane

Det er fleirtal i byrådet i Bergen om å bruke regjeringa sine bompengemidlar på el-bilane.