Snart startar arbeidet med ny rundkøyring i Knarvik: - Utfordrande å få til

Til hausten startar det planlagde arbeidet med den nye rundkøyringa på E39 i Knarvik. Det kan bli utfordrande.