Gå til sidens hovedinnhold

Smittevernrettleiarane for barnehagar og skular er justerte

Kunnskapsminister Guri Melby (V) gjer tydeleg rollene ved utbrot og smittesporing i ei justert utgåve av smittevernrettleiarane for skular og barnehagar.

Endringane dreier seg om rolla barnehagane og skulane har i utbrot og smittesporing, oppfølging av sårbare barn og unge, råd om leirskule og tydeleggjering av råd som til dømes om bruk av munnbind.

I den oppdaterte rettleiaren kjem det tydeleg fram at barnehage- og skuleeigar skal sørgje for eit tilbod på dagtid til barn og unge med særlege behov eller som lever under vanskelege familieforhold.

– Det er òg viktig å vere merksam på barn og unge som i ein normal situasjon ikkje ville vore utsette. Skulane og barnehagane har ansvar for å kartleggje og vurdere kven som har behov for eit tilbod. Foreldre og elevar skal ikkje trenge å be om eit slikt tilbod, understrekar Guri Melby i ei pressemelding.

Kommentarer til denne saken