Smittesituasjonen i Alver er uendra: No kan tiltaka halde fram

Denne veka må kommunen ta stilling til om dei lokale tiltaka skal halde fram eller ei.