Slit med gjentekne tjuveri og innbrotsforsøk: – Dei må vere desperate

I fleire år har Knarvik Industri og Miljø opplevd hærverk og tjuvar som har forsøkt å bryte seg inn i butikkane deira.