Slik stiller dei fire styringspartia i Alver seg til byvekstavtalen: – Forstår ikkje kor skepsisen kjem frå

Det er ein omstridt debatt om byvekstavtalen. Slik stiller styringspartia seg til avtalen to veker før avstemming.