Slik har trafikken vore for Nordhordlandsbåten i år

Snøggbåten tydeleg råka av pandemien.