Slik har administrasjonen kutta årsverk i samanslåinga

I overgangen då Lindås, Radøy og Meland vart til Alver, har 33,8 årsverk gått ut av administrasjonen.