Slik er status på Nordhordlandspakken: Store kostnadsoverskridingar og mange prosjekt på vent

Fleire prosjekt er langt over budsjett eller sett på vent.