Slik er «Fedjebjørn»: Betre kapasitet og nyare fasilitetar

Betre kapasitet og nyare fasilitetar er noko av det som er nytt med Fedje si nye ferje.