Slik er det i sjukeheimane og heimetenesta: – Ein situasjon vi aldri har vore i før

Både sjukeheimen og heimetenesta i Alver førebur seg på ein langvarig korona-situasjon.