Alver kommune:

Knarvik

08:00 Salutt og flaggheising

10:15 Gudsteneste i Knarvik kyrkje v/Magne Bjørndal

11:00 Oppstilling ved Nordhordlandshallen

11:15 Allsong: ”Ja, vi elsker dette landet” med Knarvik Skulekorps (tre vers)Toget startar ved Nordhordlandshallen: Flaggborga stiller nedanfor kyrkja, deretter kjem korpset, og så skulen med klassane 1. til 7. Vidare barnehagane, og bakarst er folketoget. Me går frå hallen til Knarvik sjukeheim. Toget stoppar ved sjukeheimen, medan korpset stoppar på plassen framfor inngangen og spelar. Så går me vidare bortover til gangvegen, som går frå Stallane og opp mot Lonsvegen. Toget snur ved gravplassen for så å følgje Lonsvegen rundt idretts-anlegget, og svingar ned mot hallen igjen. Toget går på vestsida av Nordhordlandshallen, og avsluttar på plassen framfor hallen.

11:25 Toget stansar ved Knarvik sjukeheim. Allsong.«Fagert er landet» med Knarvik Skulekorps. På Knarviksjukeheim: Andakt og song ved Svein Børtveit.

12:00 Toget kjem attende til Nordhordlandshallen.Kioskar og kafeteria opnar. Leikane startar etter kvart.

12:30 Program frå scena: Konferansier: Kjetil IdenAllsong: «Ja, vi elsker dette landet», Knarvik Skulekorps speler, og Barnehagane underheld med song. 6. trinn ved Knarvik Barneskule underheld med song. Hovudtale ved Lise Klaveness. Russens tale ved Vanessa Vågstøl Hilland. Underhaldning frå scena. Tautrekkingskonkurranse

14:30 Annonsering av vinnarar frå loddsal, tipping og besteinnslag i toget.

Kl. 15.00 Avslutning

Eikanger

08.00 Flaggheising

09.50 Folketoget stiller opp på skulen

10.00 Salutt

10.05 Folketoget startar, Ostereidet skulemusikk spelar

11.00 Tale for dagen ved Torill Eidsheim

11.30 Kafè/kiosk opnar, aktivitetar for born og vaksne

12.30 Fellesaktivitetar: 60-meter og bygdestafett

14.30 Avslutning med loddtrekning og premieutdeling

Seim

07.00 Salutt

11.30 Familiegudsteneste i Seim kyrkje

12.15 Oppstilling med Håkonshaugen
Seim musikklag spelar i toget

12.40 Folketog til Strilatun, ta med flagg

13.15 Grendahuset Strilatun
Seim musikklag spelar utanfor Strilatun,
«Ja vi elsker dette landet»
Kiosken opnar
Sal av mat inne
Leikar og aktivitetar ute

15.00 Program i salen

Allsong – Mellom bakkar og berg
Tale for dagen
Allsong Heimegrendi
Underhaldning
Allsong Fagert er landet

15.45 Premie utdeling

16.00 Slutt

Vollom

11:30 Gudsteneste i Seim kyrkje. Folketog til Strilatun

13:30 Me møtes i bedehuset. Sal rømmegraut, is, kaker, kaffiog brus. Leikar for born og vaksne

15:00 Tale for dagen ved Lea og Lisa Rossnes

15:30 Leikar for born og vaksne

17:00 Premieutdeling og avslutning

Myking

7.00 Salutt

8.00 Flaggheising

10.30 Toget går frå skulen

12.15 Gudsteneste

13.00 Mat i bedehuset

13.00 Leikane startar/ salsboder opnar

14.30 Tale for dagen v/ Heidi Fagna

16.00 Loddtrekning, premieutdeling

16.30 Slutt

Ostereidet

11.00 Frammøte på Ostertun
Allsong v/Else Iren Westervik
Ostereidet Skulemusikk spelar
Tale v/Nikolai Færø
Diktlesing av 2 elevar på Ostereidet Barneskule

11.40 Toget går frå Ostertun til Ostereidet Ungd.skule
Veterankjøretøy og traktorar er velkomne i toget

12.00 Sal av mat, lodd, leikar og konkurransar
(Betal gjerne med Vipps # 747172)

14.30 Barneskulestafett
60 meter for borna
Tautrekking mellom bygdene

15.15 Allsong v/Else Iren Westervik
Innslag frå kulturskuleelevar
Loddtrekning
Premieutdeling
Avslutning

Sagstad skule

Sagstad Skule ved FAU arrangerer 17.mai-tog på Frekhaug

Kl.10.45: Oppmøte Frekhaug senter utanfor Kiwi. 17.mai-helsing frå FAU Sagstad skule.

Kl.11.00: 17.mai-toget går frå Frekhaug senter med Sagstad skulekorps først. Toget følger Havnevegen ned til Mjåtveitvegen bort til Esso. Vidare langs Rosslandsvegen tilbake til Frekhaug senter.

Anna program på føremiddagen:

Kl.09.45: Folketog frå Meland Aktiv til kyrkja.

Kl.10.00: Meland sjukeheim. Sagstad skulekorps speler.

Kl.11.00: Folkemøte ved kyrkja. Kransnedlegging ved krigsminnesmerke utanfor kyrkja.

Kl.11.45: Gudsteneste i Meland kyrkje.

FAU Sagstad og føresette i 5. og 6.trinn inviterer alle i krinsen til felles 17.mai- feiring på

Meland Aktiv

Kl. 12.00: Kafeen/bongsal opnar på Meland Aktiv. Sal av blant anna lapskaus, pølser, kaffi, kaker, is og brus. Me har også pølser utan svinekjøtt.

Kl.12.15: Velkommen. Velkomst ved konferansier Anja Thorbjørnsen.
Tale for dagen – ordførar Sara Hamre Sekkingstad.
Allsong: Ja vi elsker. Forsangar Ingelin Reigstad Norheim.

Kl.12.30: Aktivitetane og konkurransane ute på plassen startar. Luftgeværskyting, hestesko, boksekast, lykkehjul, tombola, fiskedam, ridedyr, hoppeslott m.m.

Kl.13.30: Underhaldning ved elevar frå skulen og helsing frå 7.trinn.

Kl.13.45: Konsert ved Sagstad skulekorps.

Kl.14.10: Aktivitetane i ringen byrjar. Konkurranse og stafettar for ulike aldersgrupper.

Kl.15.10: Konkurransar sluttar.

Kl.15.25: Premieutdeling.

Kl.15.45: Kafé stenger. Aktivitetar sluttar.

Dersom veret er dårleg, vert programmet flytta inn i hallen i Meland Aktiv og fotballhallen

OBS: Det blir sal av bongar (VERDIKUPONG) på arrangementet som skal nyttas som betaling på aktivitetar og i kafeen. VERDIKUPONG kjøpast i størrelse 50’ kroner bong med 5 klipp og 100 kroner bong med 10 klipp.

Folketoga til Meland

Toga startar frå:

Ungdomshuset på Grasdal kl. 10.00

Meland Aktiv kl. 09.45

Bedehuset på Tveit kl. 10.00

Møtes på Meland ca 10.45

Folkemøtet ved Meland Kyrkje startar kl 11.00
Tale ved Leif Johnsen
Song ved Linda Økland Kinsarvik
Dikt ved Mari-Anne Fosse Dalland
Nasjonalsongen mm.

Kransenedlegging v/Lars Arne Markhus
Kiosk

Festgudstjeneste etter folkemøtet, ca kl. 11.45

Vestbygd

10.30 Oppmøte ved flaggstonga på skulen. Velkomen. Toget går hovedveien til Orrhøyen og rundt feltet, deretter tilbake og inn på gamle Hjertåsvegen, og tilbake til skuleplassen. Klassene går bak klassefanene sine. Den klassen som syng mest og lagar mest liv i toget får is-premie på skulen.

11.00 Avmarsj. Meland Musikklag speler.

12.00 Kafé og pølsebod opnar på Vestbygd skule. Aktivitetane startar. Lotteri, lykkehjul, hesteskokast, pilkast, skyting, ballspel, fiskedam mm1

4:30 Premieutdeling hesteskokast, pilkast og skyting. Kunngjering av vinnar av fenalår.

15:00 Slutt

Flatøy

08:00 Flaggheising

12:30 Barnetoget startar v/ Flatøy skule. Kafeen opnar. Sal av rømmegraut, spekemat, kaffi og kaker.

13:00 Program på skuleplassen Velkommen ved ordførar Sara Hamre Sekkingstad. Kiosken og leiker opnar. Sal av brus, is, pølser med meir. Leikar for barn og vaksne.

14:00 Tale for dagen ved Vegard Flatøy

14:30 60-meteren for barn.

15:00 Skyting, pilkast og hestesko avsluttast

15:30 Leikane avsluttast.

15:45 Premieutdeling.

16:00 Fotballkamp mellom 7. klasse og foreldra.

16:30 Avslutning

Grasdal skule

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. 10.00-10.15 Oppmøte ved Betel;
Fellessong (Ja, vi elsker)
Appell v/7. klassingar
Oppstilling til tog

Kl. 10.30 17. mai tog
Trasé: Frå Betel – Ådlandsvegen – Skarpenesvegen – Moldekleivmarka – Sjøvegen – Grasdal skule

Kl. 11.15 Bygdetreff på Grasdal skule
Velkomen
Song av elevar frå 4. og 5. klasse v/Grasdal skule
Utdeling av vandrepokal til beste klasse i toget
17. mai-tale v/Sunniva Hiis Bergh
Fellessong: «Ja, vi elsker»

Kl. 11.45 Startar sal av klippekort og lodd

Kl. 12.00 Aktivitetar og leikar for born og vaksne, kafé og kiosk
Sal av pizzabollar, pølser, is, brus, kaffe og kake
Leikar som lykkehjul, fiskedam, boksekast, hesteskokast, melkespann, luftgeværskyting++
Sal av sukkerspinn frå 12.00-13.30

Kl. 12.30: Konsert med Sagstad skulekorps

Kl. 13.45 Loddsalg og tipping avsluttast

Kl. 14.00 Aktivitetar og leikar avsluttast

Kl. 14.15 Premieutdeling

Lindås

07:00 Salutt

08:00 Flaggheising

09:50 Festgudsteneste i Lindås kyrkje

10:50 Oppstilling av 17. mai toget

11:00 Avgang til Lindås Bu- og ServiceSenter

11:20 Lindås Bu- og Servicesenter. Allsong: Ja, vi elsker. 17. mai helsing frå komiteen. Allsong: Fagert er landet. Lindås Skulekorps spelar

12:00 Lindåshallen. Sal av is, brus, pølser og kaffe frå kl. 12.00. Kino i 2. etasje for dei minste kl. 12.00. Tale for dagen v/Hanne Daae Løvoll og Karoline Ness-Olsen, Lindås Ungdomsskule. Elevar frå Lindås Barneskule syng

13:00 Lindåshallen. Leikar for born og vaksne. Sal av suppe og kaker etter talen

15:00 Premieutdeling/avslutning

Kløvheim

07.00 Salutt

08.00 Flaggheising

09.45 Frammøte Kløvheim Skule

10.00 Toget går frå skulen til Kløvheim byggefelt.

11.00 Festmøte i gymnastikksalen.

Kløvheim skulekorps spelar.

Tale for dagen v/hemmelig gjest

12.15 Gudsteneste i Myking Kyrkje

12.00-15.00 Kafé og kiosk.

Suppe, kaker, kaffi, hotdog, is og brus.

12.00-15.00 Hesteskokasting, luftgeværskyting, spikarslag, ringkast, fiskedam, pilkast, lykkehjul m.m.

14.30 60-meterløp, stafett m.m.

15.30 Samling i gymnastikksalen. Kløvheim skulekorps tek del. Premieutdeling, åresal og utnemning av 17. mai-komité.

20.30 Pub i ungdomshuset - musikk ved Hysteria

Husk kontantar for kjøp i kiosk/kafé og aktivitetar.

Hundvin

07:00 Salutt frå Klompen

10:00 Frammøte ved Ungdomshuset Dalheim. Skodvin Skulemusikk spelar. Appell ved 7.-klassingar ved Skodvin Montessorriskule. Kransenedlegging

10:20 Folketoget startar. Me oppmodar alle til å møte i folketoget!

11:00 Gudsteneste i Hundvin kyrkje. Folketoget tilbake til Dalheim etter gudstenesta.

12:15 Kioskane opnar med matservering

13:00 Aspirantane i Skodvin skulemusikk spelar. Skodvin skulemusikk spelar. Tale for dagen ved Randi Træland Hella. Servering ved matøkt: Suppe med brød og Hot dog. Aktivitetar: Aktivitetskort, lykkehjul, hestesko, spikarslag, skinketipping, fiskedam, sjokoladepilkast, nonstop-tipping, luftgeværskyting

Hjelmås/Leiknes

11:00 Gudsteneste i Hjelmås Kapell

11:45 Prosesjon frå Apalen til Leiknes skule

Leiknes Blåseorkester speler
Premiering til beste klasse for hurrarop, song og stemning i toget
Kioskane og aktivitetar begynner når toget kjem til skulen. Kaféen i Storstova opnar når samlinga er ferdig.

13:00 Samling på Leiknes Skule – Storstova

Velkommen
Allsong: «Ja, vi elsker» - 3 vers
Barnekoret
Appell ved 7.klasse ved Leiknes Skule
Dans ved Olivia Raunehaug
Utdeling av Gladihaugpokalen og pris til «Årets sambygding» v/Inger Helen Midtgård i Bygdelaget 5915
Allsong: Norge i Rødt, hvitt og blått

15:00 60 meter startar

Ca. 15:30 Premieutdeling og avslutning

Sæbø

08:00 Salutt fra Solheimsåsen

10:30 Utandørs markering og nedlegging av krans ved bauta. Tale v/ Kristina Vaktskjold Hamre

11:00 Toget startar ved kyrkja og avsluttast ved skulen, og går i år ikkje rundt feltet.

12:15 Toget kjem fram til skulen

Velkommen v/ konferansier Arve Hagesæter

12:30 Tale v/ Astrid Aarhus Byrknes

12:45 Sal av mat og kaker startar
Bodar opnar

16:00 Premieutdeling

16:15 Slutt

Austebygd

08:00 Flaggheising i alle tun.

12:00 Arrangement utanfor Emigrantkyrkja
Hordabø skulemusikklag speler.
Bøn for dagen ved sokneprest Kjell Sekkingstad
Kransenedlegging ved minnebautaer ved kyrkja.
Appell ved Veslemøy Soltvedt og Elina Straume

12:45 Folketog.

Toget går frå Emigrantkyrkja til Samfunnshuset Skogen, Sletta. Skulemusikken spelar. Alle er velkomne til å vere med!

13.30 Samling i samfunnshuset.

Song ved elevar frå Austebygd Skule.
Tale for dagen ved Henriette Eide.
Sal av bongar. Desse vert brukt som betaling for mat og leikar.
Open kafé og kiosk. Sal av is, brus, betasuppe, pølser, kake og kaffe.

14:00 Leikar og aktivitetar for born og vaksne.
t.d. lykkehjul, pilkast, fiskedam, luftgeværskyting og tippekonkurransar.

15:00 Kappløp, potetløp for borna på fotballbana.

16:30 Premieutdeling frå scena i Samfunnshuset

Hordabø

Kl.08.00 Salutt og flaggheising

Kl.09:00 Kransenedlegging ved Bautaen på Kvalheim

Apell: Vegard Toska Musikantar frå Manger Old Star og Manger Skulemusikklag spelar

Kl.10:00 Ved Kyrkja.

Tale: Martin Marøy
Song: «Fagert er landet»
Kransenedlegging ved Urnelunden og Bautasteinen av 2 konfirmantar.
Song: «Ja, vi elsker dette landet»
Apell: Kjell Sekkingstad
Song: «Gud signe vårt dyre fedreland»
Hordabø Skulemusikklag spelar.
Oppstilling av barne og folketog som vil gå gjennom byggefeltet til skulen.

Kl.12:30 Hordabøhallen åpner

Kl.12:45 Tale: Nina Bognøy

Kl.13:00 Salgsboder åpner

Kl.14:00 60 meteren starter

Kl.15:00 Fotballkamp mellom 7.klasse ved Hordabø skule og foreldra

Manger

08:00 Salutt og flaggheising

09:00 Kransnedlegging ved bautaen på Kvalheim.Appell ved Vegard Toska. Musikantar frå Manger old star og Manger skulemusikk spelar

10:30 Utegudsteneste ved Manger Kyrkje. Song: «Gud signe Noregs land». Song: «Fagert er landet». Kransnedlegging og appell ved Elin Klausen. Song: «Ja, vi elsker». Manger skulemusikk spelar

11:15 Oppstilling til barne- og folketog ved rådhuset. Ved Velsferdssenteret vert det appell ved Jakob Berger. Song: «Ja, vi elsker». Manger Skulemusikklag spelar

12:15 Samling i Radøyhallen. Dørene opnar når toget kjem til hallen

14:00 Fotballkamp mellom 7. klasse og foreldra til 7. klasse

14:30 Felles song før talen: «Mellom bakkar og berg». Musikantar frå Manger Skulemusikklag spelar. Tale for dagen ved Ole Kristoffer Tveiten. Felles song: «Ja, vi elsker». Musikantar frå Manger Skulemusikklag spelar15:00 Arrangementet i Radøyhallen vert avslutta.

Alversund

07:00 Salutt

09:45 Prosesjon frå ungdomshuset i Alverstraumen. Alversund musikklag spelar ved kyrkja

10:00 Kaféen på nye Alversund Skule opnar

10:30 Gudsteneste i Alversund Kyrkje

11:15 Kransenedlegging ved bauta v/Inge Alver Song: «Fagert er Landet»

11:30 Hovudprosesjon rundt Tveiten

12:20 VELKOMST på skuleplassen

Konferansier: Espen Foseid Aakre

Song: «Gud signe vårt dyre fedreland»

TALE ved ungdomsrepresentantar for elevane ved Alversund Skule

Songar: «Song til Alversund» og Song til Alverstraumen

TALE FOR DAGEN v/ Lise Klaveness Song: «Ja vi elsker»

12:50 Utdeling av gevinstar, programlotteriet

13:00 Aktivitetar for born og vaksne

15:00 Slutt

Program for dagen - GRENDENE

ALVERSTRAUMEN

09:45 Prosesjon frå ungdomshuset

ALVERMARKA

17:00 Leiker for store og små ved Nordhordland Kristne Grunnskole

19:00 Slutt

KVAMSVÅGEN

09:30 Morgenprosesjon frå Fosse Bedehus

09:35 Kransenedlegging ved Bautaen på Fosse

16:00 Tradisjonell fest i Ungdomshuset Kvamsvågen

Rossland

11:30 Oppmøte på skuleplassen
Prolog ved 5. klasse
Allsong nasjonalsongen
Rossland skulekors spelar opp
Oppstilling av folketoget

12:00 Toget går frå skulen, om omsorgsbustadane til NHIL klubbhuset ved Leirdalen. Rossland skulekorps spelar.

12:50 Underhaldning av 5. klasse på scena.

13:00 Boder og kafeteria opnar

Leikar og aktivitetar for liten og stor startar.

14:15 Årets 17. mai tale ved Linda Røyseth Sandhåland

15:25 Utfordring til neste års 17. mai komité

15:30 Premiering

16:00 Avslutning

Dette året vil det være mogleg å betale med vipps. Det vil bli solgt bongehefter som ein betaler med vipps eller kontantar.

Husebø

08:00 Flaggheis Nordavinden.

10:45 oppmøte Nordavinden

11:00 Tog til Husebø

11:45 Musikk Trude og Jan Husebø.

12:00 Tale Kelly Ann Thunold

12:30 Tradisjonelle aktiviteter

15:00 premieutdeling

Austrheim kommune:

Årås

07:00: Salutt for dagen ved Tore Håland.

10:00: Festgudsteneste ved Rune Minde.

10:50: Minnestund ved bautaen: Minnetale og diktlesing ved elevar frå 6. klasse ved Årås skule. Austrheim skulekorps spelar.

11:15: Oppstilling i 17. mai-toget.

11:45: Ved Nordliheimen: Tale for dagen ved Renée Semmingsen. Song ved 1–4. klasse. Austrheim skulekorps spelar. Appell ved russepresident Karoline Byrknes.

12:30: Kafeen opnar på samfunnshuset.

14:00: Leikar for born og vaksne.

15:50: Avslutning med premieutdeling.

Kaland

07:00 Salutt

08:00 Flaggheising

11:30 Folketoget stiller opp

11:40 Tog til Lervågen, kransnedlegging og vi syng Fagert er landet

12:45 Toget er tilbake på skulen. Korps/elevar og bygdefolket syng «Mellom bakkar og berg». Tale for dagen. 5. klasse les dikt. Alle syng «Ja vi elsker"13:15 Kafe i gymsalen og leikane startar

15:00 Annonsering av premiar

15:30 Vel heim

Det er også festgudsteneste er i Lindås kyrkje kl. 09:50 og i Austrheim kyrkje kl. 10:00

Myksvoll

08:00 Salutt

08:00 Flaggheising ved Grendahuset

12:00 Familiegudsteneste i Lygra kyrkje v/ Knut F. Sørheim

13:30 Tog frå Grendahuset

14:00 Leikar for born og vaksne

Sal av mat og drikke

15:00 Tale for dagen v/ Unndis Bergås

Song av Yngste røster

16:30 Premieutdeling

Vikanes og Romarheim

12.15 Toget går frå Vikanes ved butikken

13.00 Gudsteneste i Vike kyrkje ved Helge Tarangrød og organist Trond Fykse.

14.00 Samling i Vikanes Grendahus med betasuppe og kaker. Etter matøkta vert det leikar for store og små og sal av is, brus og hotdog.

17.00 Avslutning med premieutdeling

Fedje kommune:

Fedje

07:00 Salutt

09:00 Flaggheising ved sjukeheimen

10:00 Toget startar i Kahrskrysset

10:45 Kransenedlegging ved minnestøtta

11:00 Gudsteneste i kyrkja

12:00 Matsal i Fleirbrukshallen

13:30 Kiosk og leikar utanfor hallen

15:30 Kulturtimen

Masfjorden kommune:

Nordbygda

Kl. 07:00 : Salutt for dagen v. Ansgar Birkeland A.S.

Kl. 08:00 : Flaggheising

Kl. 12:00 : Oppmøte ved Nordbygda skule

Kl. 12:15 : Prosesjon frå skulen

Kl. 12:30 : Blomeoverrekking til bebuarar og tilsette ved sjukeheimen. Allsong, korpset spelar.

Kl. 13 - 15 : Matsal - middag og kaker inne, Kiosk ute.

Kl. 13:15 : Leikar og konkurransar. Konkurransar slutt kl.14:30.

Kl. 14:30 : Korpset spelar.

Kulturelt innslag - dans: Masfjordspringar ved Randi Kjøsnes og Øystein Rambjørg.

Tale for dagen ved varaordførar Torill Torsvik Størkersen.

Premieutdeling.

Kl. 15:30 : Avslutning av program på skulen.

Kl. 15:30 : Gudsteneste på Masfjorden sjukeheim.

Sørsida

Morgonmusikk ved Sandnes Skulemusikk

8:45 Sør-Kvingo v/butikken

9:15 Mjanger

9:30 Hope

10:00 Andvik v/butikken

11:45 Gudsteneste Sandnes kyrkje

12:30 Kransnedlegging ved kyrkja

12:45 Folketog frå kyrkja til Sandnes skule

13:15 Samling på Sandnes Skule: Tale for dagen, matservering, leik og moro.

Indrefjorden

Felles program:

10:00 Gudstjeneste Solheim kyrkje v/prest Thorbjørn SæleKransnedlegging v/konfirmantar

Prosesjon frå kyrkja ned til Solheim grendehus

11:30 Tale for dagen

Vidare program for grendene:Solheim

12:00 Middag – betasuppe

13:00 Natursti og ulike aktivitetar/leikar. Open Kiosk med sal av brus og is

14:00 kaffe, kaker og åresal

15:30 Premieutdeling og vel heim

Haugsvær

12:45 Middag i bedehuset

Prosesjon frå bedehuset etter middagLeik og moro ved skuleplassen

Matre

13:00 Prosesjon frå Matre kai, via Bjørn West museet til skulen

13:30 Leik og moro for born og vaksne. Open Kiosk på skulen med sal av pølser, brus, is, kaker og kaffe

16:30 Premieutdeling

17:00 Slutt

Haugsdal

13:00 Middag indre Haugsdalen grendehusLeikar ute for store og små. Rebus

16:00 Kaffe, kaker og premieutdeling.

Modalen kommune

08:00 Salutt

08:45 Traktor/bilkortesje frå Mo til Straume

11:00 Gudsteneste i Mo kyrkje. Modalskoret og Barnekoret deltek

11:45 Kransnedlegging v/ordførar12:00 Samling v/Olav Nygard støtta. Elevar les dikt av Olav Nygard

12:15 Toget går frå Mo over Otterstadbrua til skulen

13.15 Tale for dagen ved Ann-Jorunn Farestveit

13.45 Leik og moro for born og vaksne på skuleplassen. Kafé.

15:00 Premieutdeling

16:30 Fest på Modalstunet. Mobryggja held ope frå kl. 12.00 til kl. 18.00

Gulen kommune:

Dalsøyra

08.00: Flaggheising

12.00: Samling ved Dalsøyra bu-og omsorgssenter

Toget går om Dalsøyra til skulen.

13.00: Appell for dagen ved varaordførar Odd Harald

Eide. Etterpå blir det middag. Meny er som vanleg pølse

og potetstappe, dessert og kaffi.

14.30: Natursti, leikar og kafeteria

(NB! Det vert høve til å nytte vipps/bankterminal/kontantar)

16.00: Program frå scena

Slutt ca.kl.16.30

18.30: Feiring av 17.mai for store og små på «Rompene flyplass». 17 maikomiteen tenner grillane. Alle tek med eigen grillmat og det ein treng ellers.

Brekke

kl. 10:30 Bilkortesje frå Kaia ved Joker.

Avgang kl. 10:45. Køyrer til Takle og tilbake. Sjå arr. på Facebook.

kl. 12:00 17. mai-tog frå skulen til Brekke bu- og omsorgssenter.

kl. 13:00 Program:
Korpset spelar, og barnehagen og småskulen syng.
Gratis inngang i Risnehall for alle.
17.mai-tale v/ungdomsskuleelever ved Brekke skule, Lukas Engesæter og Amanda Oppedal

Sal av middag, kaffi og kaker i Risnehall.
Betal med vipps eller kontant.
Middag ink kaffi og kaker: 150kr vaksne / 100kr for barn i skulen.
Mylse 50 kr
Kaffi & kaker for dei som ikkje ynskjer middag 50 kr.
Leikar, natursti, konkurransar ute på plassen etter programmet er ferdig.
9. klasse sel pølser, is og brus ute.

Ytre Gulen, Sandøy, Mjømna og Byrknes

Kl. 07.30-09.45 17. maifrukost på Skjerjehamn

Kl. 08.00 Flaggheising på Skjerjehamn

Kl. 09.50 Kransnedlegging ved Kong Olav statuen på Skjerjehamn

Skulemusikken spelar og det blir holdt tale

Kl. 10.30 Kransnedlegging ved minnestøtta ved Mjømna Kyrkje

Diktlesing

Kl. 12.00 Samling ved minnestøtta på Byrknes skule

Byrknes Skulemusikk spelar
Diktlesing
Kransnedlegging

17. mai toget går til Byrknes bu- og omsorgsenter
Song av barnehageungane
Byrknes Skulemusikk spelar
Toget går vidare rundt Nesevågen

Samfunnshuset Byrknes:

Kl. 12.45 Kaféen opnar

Kl. 13.15 Leikar for born og vaksne

Kl. 14:45 Program:
Elevane i 1.- 4. kl. opptrer
Premieutdeling
Tale for dagen v/Ada Wilberg, Jonathan Beheim Andreassen og Zara Samira Braathen Kirca
Sang av Cherry Marie Evanger og Leah Svanholm

OBS! På Byrknes: Parkering ved Joker eller i Tausevågen.

Eivindvik

07:00 Salutt

09:00 Kapproing ved Sandalskaia

12:00 Folketog, start v/Gulen sjukeheim

12:30 Kransenedlegging ved minnestøtta utanfor kyrkja. Tale.

13.00 Toget stoggar ved Eivindvik eldresenter

13:30 Samling i gymsalen, Eivindvik skule. Tale for dagen. Underhaldning ved elevar frå Eivindvik skule. Matservering; middag, kaffi og kaker

14:30 Leik og moro på skuleplassen

Brandangersundet

10:30 Båtkonvoi frå Furnesvika-Skjerjehamn

13:00 Middag i samfunnshuset. Leikar/tevlingar. Sal av is og brus

15:00 Kaffi, kaker og premieutdeling

Oppdalsøyra

12:30 Samling i skulehuset. Tema: J.C. Dahl

13:00 Tog frå Framigarden

13:30 Middag

14:30 Leikar

16:00 Samling i Gulatun. Tale v / Odd Harald Eide

Bålen

13:30 Tog frå Breidvik

14:30 Middag. Leiker, natursti og kafeteria. Litt program, 17 mai-kakebuffé, åresal og utdeling av premiar.

Ytre Gulen

07:30-09:45 Frukost på Skjerjehamn

08:00 Flaggheising på Skjerjehamn

09:50 Kransnedlegging ved Kong Olav statuen på Skjerjehamn. Skulemusikken spelar og det blir tale

10:30 Kransnedlegging ved minnestøtta ved Mjømna kyrkje. Diktlesing

12:00 Samling ved Minnestøtta, Byrknes skule. Byrknes Skulemusikk spelar. Diktlesing. 17. mai toget går til Byrknes bu- og omsorgssenter. Song av barnehageungane. Byrknes Skulemusikk spelar. Toget går vidare rundt Nesevågen

12:45 Samfunnshuset Byrknes. Kaféen opnar

13:15 Leikar for born og vaksne

14:45 Program: Elevane i 1.- 4. kl. opptrer. Premieutdeling. Tale for dagen v/Ada Wilberg, Jonathan Beheim Andreassen og Zara Samira Braathen Kirca. Song av Cherry Marie Evanger og Leah Svanholm