Skulle bruke 2020 til å styrke bedrifta – no er alle dei tilsette permitterte

Koronakrisa gjer at bedrifter må byrje å revurdere kva dei skal bruke inntektene sine på. Det har gitt konsekvensar for Reklamehuset.